Programma mobiliteit

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid hebben wij een programma mobiliteit opgesteld. Het aangepaste programma ligt van 3 juli tot en met 23 augustus ter inzage. U kunt het programma op deze pagina downloaden.

Met het programma mobiliteit zorgen we dat de hele gemeente goed bereikbaar, veilig en leefbaar is en blijft. Dit willen we doen door onder andere:

  • Een rechtstreekse spoorverbinding tussen Groningen en Enschede, met Hardenberg als belangrijk knooppunt.
  • Knooppunten voor autoverkeer aanpakken.
  • Goede en veilige fietsverbindingen.
  • Fietsen en reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijk maken.
  • Lokale initiatieven stimuleren, aanjagen en faciliteren.

Aangepast programma

Wij hebben tussen 20 mei en 1 juni uw menig gevraagd over de eerste versie van het Programma Mobiliteit. We wilden weten of u onze knelpunten herkent, of u zich in ons programma kon vinden en of u misschien ook iets miste.

We hebben 70 reacties ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Zo komen we namelijk samen tot een programma waarin u als inwoner ook een stem hebt. Met de opmerkingen zijn we aan de slag gegaan. Het resultaat is dat we nu een aangepast Programma Mobiliteit hebben. Dit programma sluit nog beter aan bij de wensen uit de samenleving. 

Wethouder Alwin te Rietstap: "We zijn blij met de positieve reacties die we tot nu toe hebben gehad over het Programma Mobiliteit. Dit geeft aan dat we de goede lijn te pakken hebben met ons nieuwe programma. Met de aanpassingen op basis van deze reacties gaan we nu verder het besluitvormingsproces in met het programma, waarbij inwoners opnieuw een kans krijgen om te reageren."

Reageren op het aangepaste programma

U kunt het aangepaste programma mobiliteit hieronder bekijken. In de filmpjes op deze pagina krijgt u snel een indruk van het programma. Het programma is ook in te zien op het gemeentehuis. U kunt mailen naar programmamobiliteit@hardenberg.nl om een afspraak te maken.

U kunt tot en met zondag 23 augustus 2020 reageren op dit aangepaste programma mobiliteit. Dit kan op programmamobiliteit@hardenberg.nl. Of per post:

Gemeente Hardenberg
t.a.v. programma mobiliteit
Postbus 500
7770 BA Hardenberg