Fietsen in het stationsgebied

Voor het plaatsen van (brom-)fietsen op de stations van Gramsbergen, Hardenberg en Mariënberg zijn een groot aantal stallingen beschikbaar. Fietsen die buiten de stallingen zijn geparkeerd, kunnen door de gemeente worden verwijderd.

Voor het parkeren van fietsen en bromfietsen in de stationsomgeving van Gramsbergen, Hardenberg en Mariënberg gelden de volgende regels:

  • (brom-)fietsen mogen niet buiten de stallingen worden geparkeerd, hier geldt een begunstigingstijd van 4 uur;
  • (brom-)fietsen mogen niet langer dan 6 weken aan één worden achtergelaten in de stallingen;
  • (brom-)fietswrakken mogen niet op de openbare weg worden achtergelaten.

Voornemen tot verwijdering
Als een fiets of bromfiets in strijd met bovenstaande regels is geparkeerd of achtergelaten, kan deze door de gemeente worden verwijderd.

Vóórdat tot verwijdering wordt overgegaan, wordt de (brom-)fiets voorzien van een label met daarop beknopte informatie over het voornemen tot verwijdering.

Verwijderde fiets ophalen
De door de gemeente verwijderde (brom-)fietsen worden afgevoerd naar een stallingslocatie van de gemeente. Hier kunt u uw (brom-)fiets tegen betaling van € 25 ophalen. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Er wordt door de gemeente geen vergoeding gegeven voor doorgeknipte sloten bij het weghalen van de (brom) fietsen en/of voor eventuele transportschade.

Voor het ophalen van uw fiets kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0523.

Verkeerd geparkeerde (brom)fietsen en weesfietsen die zijn verwijderd, worden minimaal 21 dagen door de gemeente opgeslagen. Na 13 weken vervalt het wettelijke recht voor eigenaren om hun (brom)fiets terug te krijgen en worden de fietsen verwerkt in opdracht van de gemeente, toegekend aan projecten of vernietigd.

APV Hardenberg
De regels omtrent het parkeren van (brom-)fietsen in het stationsgebied in Gramsbergen, Hardenberg en Mariënberg zijn vastgelegd in de APV Hardenberg en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016.

De bevoegdheid om (brom)fietsen te verwijderen staat vermeld in artikel 125 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het besluit uw (brom-)fiets af te voeren, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. In dit geval begint de zes weken-termijn op de datum die is vermeld op het teruggaveformulier dat u heeft gekregen op het moment dat u uw (brom-)fiets heeft opgehaald.

Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u uw bezwaarschrift heeft geschreven;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);
  • de redenen voor uw bezwaar.

Voorlopige voorziening
Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde 'onverwijlde spoed'.

U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel,
de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.