Opvang vluchtelingen

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. De gemeente Hardenberg neemt hierin haar verantwoordelijkheid door te zorgen voor opvang van vluchtelingen.

Om de hoge toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden, hebben het Rijk, het IPO als vertegenwoordiger van de provincies en de VNG namens de gemeenten besloten om samen te werken bij het opvangen van vluchtelingen. Hierover zijn in het najaar van 2015 afspraken gemaakt in een bestuursakkoord. De gemeente Hardenberg heeft ingestemd met deze afspraken.

Vragen
Hebt u een locatie of woonruimte beschikbaar en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de gemeente Hardenberg. De gemeente inventariseert de mogelijke locaties voor noodopvang van vluchtelingen en onderhoudt hierover contact met het COA en/of de woningcorporaties.