Kunstprogramma

Het stadscentrum van Hardenberg heeft een ware metamorfose ondergaan. Het hart van de stad Hardenberg heeft een flinke kwaliteitsinjectie gekregen. Er is een nieuw centrumgebied gerealiseerd en het aantal woningen en winkels is uitgebreid. Het resultaat is een multifunctionele binnenstad waar gewinkeld, gewoond en gewerkt kan worden in een gezellige 'Hardenbergse' sfeer.

Naast voorzieningen zoals winkels, zijn culturele voorzieningen ook erg belangrijk voor de gemeente Hardenberg. In 2006 werd dan ook een bestedingsvoorstel geschreven met mogelijke kunstprojecten voor het centrum van Hardenberg. Doormiddel van Convenantgelden van de Provincie Overijssel kon dit worden gerealiseerd.

In het 'Bestedingsvoorstel Convenantgelden Kunstprogramma Centrum Hardenberg 2006' werd een visie verwoord op hoofdlijnen voor kunst in de openbare ruimte. Kernbegrippen waren infrastructuur, proces, participatie en aansluiting op relevante lopende projecten in en rond Hardenberg.

Werkplaats Hardenberg 2006
De eerste concrete stap op weg naar realisatie van de kunstprojecten in het centrum was: 'Werkplaats Hardenberg'. ‘Werkplaats Hardenberg’ was er in eerste plaats op gericht om de ambities, opgaven en potenties rondom de ruimtelijke ontwikkeling van het Masterplan Centrum Hardenberg in een vruchtbare kruisbestuiving met cultuur te brengen. Kortom: een denktank waar kennis, ervaring en creativiteit samen werden gebracht en nieuwe ideeën en concepten werden ontwikkeld.

De gemeente Hardenberg wil zich vooral toespitsen op recreatie en toerisme en de kansen die daarvoor in Hardenberg liggen. De gemeente Hardenberg heeft er destijds dan ook voor gekozen om kunstenaars en ontwerpers te vragen die vanuit die invalshoek naar de ruimtelijke opgaven keken en een verbinding van Hardenberg met de Vecht aangingen. De toekomstige kunstprojecten moesten hierbij aan sluiten.

Uitgangspunt
Uitgangspunt daarbij was dat de daaruit voortvloeiende projectvoorstellen voor de kunstprojecten voor zowel inwoners van Hardenberg als voor toeristen aantrekkelijk moest zijn. De kunstobjecten moesten een specifieke bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Hardenberg en omgeving.

De kunstenaars die uiteindelijk een definitieve (schets)opdracht hebben gekregen voor het realiseren van een kunstobject waren; Michiel Kluiters, Martijn Sandberg, Maria Roosen, Arnoud Holleman en Wapke Feenstra.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.