Piëta

Kunstenaar: Robert W. Jansen
Locatie: pleintje aan de Bruchterweg
Materiaal: Brons
Bouwjaar: 1998
Eigenaar: Gemeente Hardenberg
Maten: 2 x 2,5 meter

Het beeld is een bronzen mannenfiguur als een gespannen boog gemodelleerd, balancerend op twee zuilen van ijzer en natuursteen.

Robert W. Jansen: "Een krachtige man balanceert moeilijk op twee stenen zuilen. De titel en de lichaamshouding verwijzen naar een genre uit de kunstgeschiedenis; de voorstelling van de na zijn kruisdood in de schoot van zijn moeder liggende Christus. De man in dit beeld is echter levend, wel in een benarde positie. Uit de schoot der moeder voortkomend vindt hij zich tegenwoordig in een wereld weer, waar de overgeleverde plaats van de man ten opzichte van de vrouw ter discussie staat en een nieuwe positie voor de geslachten nog zoek is."