't Landbouwbeeld

Kunstenaar: Kiny Copinga
Locatie: pleintje aan de Bruchterweg
Materiaal: brons en keien
Bouwjaar: 1989
Eigenaar: Gemeente Hardenberg
Maten: 12 meter lang

Om de Hardenbergers tot in de lengte van de dagen te herinneren aan de voorname rol die de landbouw eeuwenlang voor de stad had gehad, nu nog heeft en misschien zal blijven hebben, heeft Kiny Copinga 't landbouwbeeld ontworpen.

Het beeld vertelt een verhaal: de komst van de eerste mensen in het Vechtdal, het land wordt in cultuur gebracht, schapen weiden op de velden, de mens vestigt zich in nederzettingen, er komt meer vee, varkens, runderen en paarden en voor wie goed kijkt scharrelen er enkele kippen in het brons.

Later, veel later, is daar een tractor die de mechanisatie aangeeft, tenslotte eindigt het beeld – voorlopig – in een stedelijke bebouwing. Voorlopig, want het laatste beelddetail wekt de suggestie dat de Geschiedenis nog niet af is, maar doorgaat: de toekomst is open.

'De vecht, waarlangs zich leven ontwikkelde'