Aldus in minuut verleden

Kunstenaar: Loes Heebink en Shlomo Swarzberg
Locatie: linkerzijgevel aan het pand aan de Opgang
Materiaal: gegoten aluminium, gegalvaniseerd staal, neon en atoomklok
Bouwjaar: 1997
Eigenaar: Gemeente Hardenberg
Maten: Ø 1.3 meter, lengte 3 meter

De grote lichtsculptuur aan de linkerzijgevel van het voormalige notariskantoor is aangebracht in het kader van de kunstmanifestatie 'Sporen in het Vechtdal'. Het object verwijst naar de manier waarop akten door middel van zegelafdruk in lak officieel werden gemaakt. Het gebruik van het rode neonlicht valt samen met de kleur van de lak. De tekst rondom bevat een meervoudige betekenis.

Allereerst is er de letterlijke verwijzing naar de klok waarop zichtbaar is dat de tijd, de minuten, verstrijken en dus ook verleden tijd worden. Daarnaast kan minuut de aanduiding zijn van een bepaald type schrijft: een klein lopend schrift dat vaak gebruikt werd voor een ontwerptekst, een kladversie met een voorlopig karakter. Als deze versie de nodige correcties en wijzigingen had ondergaan, werd de tekst in een voornamer letter ondertekend.

Het woord verleden heeft de genoemde tijdsbetekenis en in deze context ook de notariële betekenis: het laten opmaken en passeren van een akte voor een notaris waardoor deze akte rechtsgeldigheid verkrijgt.