Kleinschalige en grootschalige evenementen

Bij een grootschalig evenement heeft u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. Voor een kleinschalig evenement is een melding voldoende.

Wanneer een melding?
Voor een kleinschalig evenement zonder bijkomende risico’s is een evenementenvergunning niet nodig. Wel moet u een melding doen bij de gemeente. Een evenement is over het algemeen kleinschalig als het voldoet aan de volgende criteria.

  • Het evenement trekt maximaal 150 bezoekers.
  • Het evenement vindt plaats op één dag, in de open lucht, op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 23.00 uur, op zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur.
  • Er wordt uitsluitend achtergrondmuziek ten gehore gebracht tot maximaal 70 DB(A) bij de dichtstbijzijnde woning.
  • Er worden niet meer dan twee straten afgezet.
  • Er ontstaat geen hinder voor verkeer/hulpdiensten, er worden geen doorgaande wegen afgezet en/of verkeersregelaars ingezet.
  • Er wordt geen alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekt.
  • Het evenement heeft een niet-commercieel karakter.
  • De organisatie informeert direct omwonenden minimaal vijf dagen voor het evenement.
  • Er wordt maximaal 1 tent van maximaal 50 vierkante meter geplaatst. Hier zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd in aanwezig.
  • Er worden niet meer dan 2 objecten kleiner dan 10 vierkante meter per object geplaatst.


Hoe doet u een melding?
Organiseert u een kleinschalig evenement? Dan moet u dit uiterlijk 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. Voor het doen van een melding gebruikt u het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning.

De gemeente kan extra voorwaarden stellen. Als bij een kleinschalig evenement de openbare orde en/of veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt, kan er toch een evenementenvergunning nodig zijn. In specifieke gevallen kan de burgemeester zelfs besluiten een kleinschalig evenement te verbieden. Neem daarom bij twijfel altijd tijdig contact op met de casemanager evenementenvergunning van de gemeente.

Wanneer een evenementenvergunning?
Voor grootschalige evenementen moet u een evenementenvergunning aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen waar versterkte muziek ten gehore wordt gebracht, waar een grote tent van meer dan 50 vierkante meter wordt geplaatst, waar tegen betaling alcohol wordt geschonken en waar verkeersregelaars nodig zijn. Denk aan een braderie, optocht, feest of festival. Om te bepalen om wat voor type grootschalig evenement het precies gaat, maakt de gemeente een risicoscan.

Regulier evenement (A-evenement)
Een regulier evenement brengt weinig risico’s met zich mee voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Eventuele risico’s kunnen worden afgedekt door voorschriften en adviezen van politie, brandweer of hulpdiensten in acht te nemen.

Aandachtevenement (B-evenement)
Een aandachtevenement brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Of er zijn extra maatregelen nodig. Een voorbeeld van een aandachtevenement is een circus, sportevenement, braderie of concert op locatie. Voordat de evenementenvergunning verleend kan worden, overleggen de gemeente, de organisator, politie, brandweer en de geneeskundige hulpdiensten.

Risicovol evenement (C-evenement)
Bij een risicovol evenement zijn er (zeer) waarschijnlijk risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Vaak zijn aanvullende maatregelen nodig. De Veiligheidsregio, politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten brengen uiterlijk 12 weken voordat het evenement gepand is een integraal en multidisciplinair veiligheidsadvies uit. Vaak vindt tussentijds overleg met de organisator plaats voor het afstemmen en eventueel aanpassen van de plannen.

Tijdig aanvragen
Bij een regulier en aandachtevenement neemt de gemeente over het algemeen binnen 8 weken een beslissing over het al dan niet verlenen van de evenementenvergunning. Bij een risicovol evenement kan deze termijn oplopen tot 16 weken. Vraag de evenementenvergunning dus op tijd aan.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.