Kleine en grote evenementen

Voor een groot evenement hebt u meestal een vergunning nodig. Voor een klein evenement is het vaak genoeg als u alleen een melding doet.

Wanneer een melding?

Voor een klein evenement zonder extra risico’s hebt u geen vergunning nodig. Wel moet u dit bij ons melden. 

Deze voorwaarden gelden voor een klein evenement:

 • Er komen maximaal 150 bezoekers.
 • Het evenement is:
  - op 1 dag
  - buiten
  - op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 23.00 uur
  - op zaterdag tussen 9.00 en 24.00 uur of
  - op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur
 • Er is alleen achtergrondmuziek tot maximaal 70 DB(A) bij het huis dat het meest in de buurt staat.
 • Maximaal 2 straten worden afgezet.
 • Het verkeer en de hulpdiensten hebben er geen last van. Doorgaande wegen blijven open. En verkeersregelaars zijn niet nodig.
 • Er is geen verkoop van alcoholhoudende drank.
 • Het evenement heeft een niet-commercieel karakter.
 • De organisatie informeert mensen die in de buurt wonen minimaal 5 dagen voor het evenement.
 • Er is maximaal 1 tent van maximaal 50 m2. Hier zijn maximaal 150 personen op hetzelfde moment aanwezig.
 • Er worden niet meer dan 2 objecten kleiner dan 10 m2 per object geplaatst .

Hoe doet u een melding?

Organiseert u een klein evenement? Meld dit dan uiterlijk 10 werkdagen van tevoren. Gebruik hiervoor hetzelfde aanvraagformulier als voor de evenementenvergunning

Soms stellen we extra voorwaarden aan een evenement. Bijvoorbeeld als bij een klein evenement de openbare orde en/of veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Dan kan er toch een evenementenvergunning nodig zijn. Soms verbiedt de burgemeester zelfs een klein evenement. Twijfelt u? Neem dan op tijd contact op met de casemanager evenementenvergunning.

Wanneer een evenementenvergunning?

Voor grote evenementen vraagt u een vergunning aan. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen:

 • met muziek
 • met een grote tent (meer dan 50 m2)
 • waar alcohol verkocht wordt of
 • waar verkeersregelaars nodig zijn

Denk aan een braderie, optocht, feest of festival. We maken een risicoscan om te bepalen om wat voor type groot evenement het precies gaat.

Regulier evenement (A-evenement)

Een regulier evenement zorgt voor weinig risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Eventuele risico’s voorkomt u door regels en adviezen van politie, brandweer of hulpdiensten te volgen.

Aandachtevenement (B-evenement)

Een aandachtevenement zorgt mogelijk voor risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Of er zijn extra maatregelen nodig. Voorbeelden van aandachtevenementen zijn een circus, sportevenement, braderie of concert op locatie. Voordat we de vergunning geven, overleggen we met de organisator, politie, brandweer en ambulance en andere hulpdiensten.

Risicovol evenement (C-evenement)

Bij een risicovol evenement zijn er (zeer) waarschijnlijk risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Vaak zijn extra maatregelen nodig. De Veiligheidsregio, politie, brandweer en ambulance geven advies. Dit doen zij uiterlijk 12 weken vóór het evenement gepland staat. Vaak overleggen we in de tussentijd met de organisator om de plannen te bespreken en eventueel aan te passen.

Op tijd aanvragen

Bij een regulier en aandachtevenement nemen we meestal binnen 8 weken een besluit over het geven van de vergunning. Bij een risicovol evenement is dat binnen 16 weken. Vraag de evenementenvergunning daarom op tijd aan.