Evenementensubsidie

Jaarlijks stelt de gemeente Hardenberg een totaalbudget van € 75.000 beschikbaar voor subsidies voor evenementen. De bijdrage per evenement is afhankelijk van het type evenement en de mate van invulling van de toetsingscriteria.

De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen.

 • Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling die minimaal 5.000 bezoekers trekken. Deze evenementen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidiebedrag tot € 20.000.
 • Reguliere of lokale evenementen met minimaal 1.000 bezoekers en die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender. Deze evenementen kunnen maximaal € 10.000 subsidie krijgen.
 • Nieuwe kansrijke evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen maximaal 3 jaar € 10.000 subsidie ontvangen.

Criteria
De evenementen worden aan de onderstaande criteria getoetst.

 • Economische spin-off
  Het evenement draagt bij aan een hogere besteding en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatieverblijven.
 • PR van de regio Hardenberg
  Het evenement zet Hardenberg op de kaart en beïnvloedt het imago van de regio Hardenberg positief.
 • Significant aantal bezoekers
  Het evenement trekt minimaal het aantal genoemde bezoekers zoals vermeld bij de type evenementen. Het evenement richt zich op een brede doelgroep, zonder uit te sluiten en door rekening te houden met mindervaliden.
 • Uniek, verrassend, vernieuwend
  Het evenement is innovatief, of er zijn bij bestaande evenementen nieuwe elementen toegevoegd om de deelnemers te verrassen. Het evenement draagt bij aan een bruisende evenementenkalender in de gemeente Hardenberg.

Subsidieregeling evenementen
De criteria voor de evenementen en de rechten en plichten van de aanvrager zijn opgenomen in de subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2019-2022. U kunt deze regeling onderaan de pagina downloaden.

Toegekende subsidies voor evenementen in 2019
In 2019 ontvangen 25 evenementen een Evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. Voor acht evenementen is er een bijdrage van € 500 uit de subsidiepot voor sportevenementen en uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Bekijk hieronder de lijst met evenementen die een subsidie ontvangen bij de documenten.

Evenementenkompas
Voor organisatoren van evenementen is het Evenementenkompas 2019-2022 gemaakt. Hierin staat wat de gemeente beoogt met deze subsidieregeling. Dit kompas inspireert organisatoren om met hun evenement door te groeien en te ontwikkelen.

Subsidiebedrag
Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie. Bij toekenning van de subsidie ontvangen organisatoren 50% van het subsidiebedrag en na het indienen van het evaluatierapport de resterende 50% van het subsidiebedrag.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag voor een subsidie voor een evenement in 2020 indienen vóór 1 oktober 2019. De gemeente geeft uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt uitsluitsel.

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opsturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Benodigde gegevens voor de berekening van het subsidie (als bijlage meesturen)

 • De gegevens van de organisatie (organisator) van het evenement
 • Een activiteitenplan/programma overzicht waarin is opgenomen:
 1. de visie, doel en doelgroep van het evenement;
 2. verwachte economische spin-off in cijfers binnen de gemeente;
 3. de wijze van promotie (wijze waarop logo regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen in diverse media naar voren gebracht wordt, frequentie van media-aandacht, in welke media, en het bereik van die media);
 4. het aantal verwachte deelnemers/bezoekers;
 5. het unieke, vernieuwende en verrassende karakter van het evenement.
 • Een begroting van inkomsten en uitgaven
 • Aanvraagformulier subsidieregeling Evenementen 2019-2022

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.