Subsidie voor vernieuwde evenementen

Evenementenorganisatoren in de gemeente Hardenberg kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen. Door de onzekerheden rondom corona stimuleren wij het vooral wanneer subsidieaanvragen worden ingediend voor (vernieuwende) evenementen die coronaproof kunnen worden uitgevoerd. In 2021 is er opnieuw 75.000 euro beschikbaar. Het indienen van een subsidieaanvraag is verlengd t/m 31 december, om de ruimte te geven plannen nader uit te werken.

De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen; grote evenementen, reguliere of lokale evenementen en nieuwe kansrijke evenementen. Organisatoren worden vooral uitgedaagd te kijken naar de laatste categorie. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen de subsidie maximaal drie jaar ontvangen van maximaal 10.000 euro. Deze evenementen kennen geen minimaal vereist bezoekersaantal.

De subsidieregeling maakt onderscheid in de volgende drie typen evenementen:

 • Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling die minimaal 5.000 bezoekers trekken. Deze evenementen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidiebedrag tot € 20.000.
 • Reguliere of lokale evenementen met minimaal 1.000 bezoekers en die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender. Deze evenementen kunnen maximaal € 10.000 subsidie krijgen.
 • Nieuwe kansrijke evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen maximaal 3 jaar € 10.000 subsidie ontvangen.

Criteria
De evenementen worden aan de onderstaande criteria getoetst.

 • Economische spin-off
  Het evenement draagt bij aan een hogere besteding en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatieverblijven.
 • PR van de regio Hardenberg
  Het evenement zet Hardenberg op de kaart en beïnvloedt het imago van de regio Hardenberg positief.
 • Significant aantal bezoekers
  Het evenement trekt minimaal het aantal genoemde bezoekers zoals vermeld bij de type evenementen. Het evenement richt zich op een brede doelgroep, zonder uit te sluiten en door rekening te houden met mindervaliden.
 • Uniek, verrassend, vernieuwend
  Het evenement is innovatief, of er zijn bij bestaande evenementen nieuwe elementen toegevoegd om de deelnemers te verrassen. Het evenement draagt bij aan een bruisende evenementenkalender in de gemeente Hardenberg.

Subsidieregeling evenementen
De criteria voor de evenementen en de rechten en plichten van de aanvrager zijn opgenomen in de subsidieregeling evenementen gemeente Hardenberg 2020-2022. U kunt deze regeling onderaan de pagina downloaden.

Toegekende subsidies voor evenementen in 2020
In 2020 ontvangen 23 evenementen een Evenementensubsidie van de gemeente Hardenberg. Voor drie evenementen is er een bijdrage van € 500 uit de subsidiepot voor sportevenementen en uit het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Vanwege het coronavirus zijn er wel subsidies toegekend, maar zijn een aantal gedeeltelijk of volledig teruggevorderd. Bekijk de lijst met evenementen die een subsidie ontvangen bij de documenten.

Evenementenkompas
Voor organisatoren van evenementen is het Evenementenkompas 2020-2022 gemaakt. Hierin staat wat de gemeente beoogt met deze subsidieregeling. Dit kompas inspireert organisatoren om met hun evenement door te groeien en te ontwikkelen.

Subsidiebedrag
Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Organisaties die voor het evenement al een andere subsidie van de gemeente hebben ontvangen, komen niet in aanmerking voor de evenementensubsidie.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag voor een subsidie voor een evenement in 2021 indienen vóór 31 december 2020. De gemeente geeft uiterlijk op 31 maart uitsluitsel.

De aanvraag wordt getoetst aan de hand van de volgende drie criteria: de economische spin-off, PR van de regio Hardenberg, uniek/verrassend/vernieuwend. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt per criterium een aantal punten gegeven. Dat kunnen ook negatieve punten zijn. Het totale aantal behaalde punten bepaalt het uiteindelijke subsidiebedrag:

 • -5 tot -1 punten: 20 % van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • 0 tot 4 punten: 40 % van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • 5 tot 9 punten: 60 % van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • 10 tot 14 punten: 80 % van het aangevraagde subsidiebedrag.
 • Vanaf 15 punten: 100 % van het aangevraagde subsidiebedrag.

Er zit wel een maximum aan het subsidiebedrag. Voor reguliere evenementen is het minimale aantal 1.000 (maximale subsidiebedrag € 10.000). Voor de grote evenementen is het minimale aantal vastgesteld op 5.000 (maximale subsidiebedrag € 20.000). Aanvullend wordt de voorwaarde gesteld dat voor de grote evenementen een significant deel van buiten de regio Hardenberg specifiek naar een evenement komt. Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Voor uw aanvraag kunt u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. Dit formulier kunt u opsturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Hardenberg
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Of e-mail het aanvraagformulier naar gemeente@hardenberg.nl.

Benodigde gegevens voor de berekening van het subsidie (als bijlage meesturen)

 • De gegevens van de organisatie (organisator) van het evenement
 • Een activiteitenplan/programma overzicht waarin is opgenomen:
 1. de visie, doel en doelgroep van het evenement;
 2. verwachte economische spin-off in cijfers binnen de gemeente;
 3. de wijze van promotie (wijze waarop logo regio Hardenberg, de kracht van gewoon doen in diverse media naar voren gebracht wordt, frequentie van media-aandacht, in welke media, en het bereik van die media);
 4. het aantal verwachte deelnemers/bezoekers;
 5. het unieke, vernieuwende en verrassende karakter van het evenement.
 6. de mogelijkheden die u ziet om het evenement indien nodig coronaproof te organiseren.
 • Een begroting van inkomsten en uitgaven
 • Aanvraagformulier subsidieregeling Evenementen 2020-2022

Corona en evenementen

Het is belangrijk dat er bij het aanvragen van een evenement een coronaplan is. Dit helpt u om van te voren al goed na te denken over de looproutes, hoeveelheid mensen met op- en afbouwen, maximaal aantal bezoekers en het goed inrichtingen van uw festivalterrein. Het coronaplan bestaat uit onder andere deze onderwerpen. In de bijlage leest u meer hierover. Hebt u vragen over het coronaplan of over het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Bij vragen over de subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met Joke Jagers op Akkerhuis joke.jagersopakkerhuis@hardenberg.nl van afdeling Ruimtelijk Domein.

Bij vragen over de vergunningaanvraag en corona kunt u contact opnemen met team Vergunningen: Arnold Schumacher, arnold.schumacher@hardenberg.nl, Yvonne Dunnewind, yvonne.dunnewind@hardenberg.nl of Rob Richterink, rob.richterink@hardenberg.nl.

Bij behoefte aan inspiratie over de nieuwe opzet van uw event in tijden van corona kunt u contact opnemen met Stichting Hardenberg Promotie (SHP), via Gea de Vries, shp@hardenberg.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.