Cultuursubsidies

Culturele verenigingen, instellingen en organisaties in de gemeente Hardenberg komen in aanmerking voor een subsidie. Bijvoorbeeld de Cultuurkoepel Vechtdal, historische verenigingen en molens.

Door middel van een subsidie worden activiteiten op het gebied van cultuur, sport en welzijn voor een brede doelgroep mogelijk gemaakt.

De gemeente verstrekt onder meer subsidies voor:

  • Amateuristische kunstbeoefening
  • Creativiteitsontwikkeling
  • Muziekonderwijs
  • Oudheidkamer en musea

Amateurkunst

Als uw vereniging muziek, zang, beeldende kunst, architectuur, dans, theater, woordkunst, (moderne) mediakunst of toneel aanbiedt als vrijetijdsbesteding kan u in aanmerking komen voor de subsidiebijdrage amateurkunst. Bijvoorbeeld als u concerten, uitvoeringen en presentaties verzorgt binnen de gemeente.

Om een subsidie te kunnen ontvangen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn beschreven in de Subsidieregeling programmalijn Maatschappelijk Domein gemeente Hardenberg 2020.

Er is in 2020 maximaal € 26.650 subsidie beschikbaar. Op basis van alle ontvangen aanvragen besluiten wij welke verenigingen een subsidie krijgen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u in ieder geval het basisbedrag van € 250. Het beschikbare geld dat hierna overblijft, verdelen we over de goedgekeurde aanvragen. De hoogte hiervan hangt af van het totaal aantal betalende leden van alle aanvragers die voor subsidie in aanmerking komen.

Subsidie aanvragen

Voor uw subsidie-aanvraag kunt u onderstaand formulier voor 18 april 2020 per post sturen naar:

Gemeente Hardenberg
afdeling Maatschappelijk Domein, team Innovatie & Beleid
t.n.v. M. Kleinheerenbrink
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Uw aanvraag moet zijn voorzien van de volgende door het bestuur vastgestelde documenten:

  • De door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2019.
  • De door het bestuur vastgestelde begroting 2020.

Eerste aanvraag
Instellingen waaraan nog niet eerder een subsidie is toegekend, moeten ook een afschrift van de statuten en/of het reglement van de vereniging meesturen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.