Bollenteelt

In het buitengebied van de gemeente Hardenberg worden op verschillende plekken bloembollen geteeld. Bij bollenteelt wordt tegen ziekten en plagen gespoten met chemische gewasbeschermingsmiddelen en ook kan grondontsmetting plaatsvinden.

In januari 2014 heeft de Gezondheidsraad aan de regering geadviseerd om de komende jaren nader onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten bij omwonenden van landbouwpercelen als gevolg van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Maatregelen
Het onderzoek wordt gedaan in gebieden met fruitteelt en gebieden met bollenteelt en gaat minimaal 2 jaar duren. In de tussentijd stelt de Gezondheidsraad een aantal maatregelen voor om de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • Het instellen van spuitvrije zones.
  • Een goede klachtenstructuur.
  • Veiligheidsbesef
  • Goede communicatie tussen agrariërs en omwonenden van landbouwpercelen.

Convenant

De gemeente Hardenberg, de bollensector, LTO Noord en de Stichting Bollenteelt Hardenberg hebben, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de aanbevelingen van de Gezondheidsraad overgenomen. In mei 2014 hebben zij samen het convenant bollenteelt Hardenberg (PDF, 264 kB) ondertekend. In de afgelopen jaren heeft het convenant bollenteelt z'n waarde bewezen. Daarom hebben de partijen het convenant voor een nieuwe periode van drie jaar ondertekend.

In het convenant zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt over de omstandigheden waaronder gebruik wordt gemaakt van grondontsmetting en gewasbeschermingsmiddelen en de veiligheid:

  • Er wordt niet gespoten bij bepaalde weersomstandigheden;
  • Naast gevoelige bestemmingen zoals woonpercelen, scholen, campings en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden teeltvrije zones in acht genomen;
  • Bollentelers informeren aanwonenden over hun perceelkeuze.

Veel afspraken blijven in het nieuw ondertekende convenant hetzelfde. Wel is het convenant op aantal punten aangepast:

  • Bij het bespuiten van de planten maken de telers gebruik van de best beschikbare technieken. Daarbij houden zij rekening met de windrichting en windsterkte;
  • Ook streven de telers ernaar het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen actief terug te dringen. De komende jaren worden gezamenlijk de mogelijkheden verkend om de teelt door de toepassing van nieuwe technieken nog verder te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is de bestrijding van aaltjes door de aanplant van Tagetes (Afrikaantjes).

Het nieuwe convenant bollenteelt Hardenberg (PDF, 355 kB) is ondertekend op 18 april en geldt voor drie jaar. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd.

Evaluatie

Het convenant is voor het eerst geëvalueerd in het voorjaar van 2015. Deze evaluatie heeft geleid tot een kleine aanpassing in het convenant. In 2016 is het convenant opnieuw geëvalueerd. Daarbij is afgesproken om het convenant op een paar punten aan te passen.

Alle partijen zijn het erover eens dat het convenant in de afgelopen jaren goed heeft gewerkt. De telers die het convenant hebben ondertekend, hebben zich aan de afspraken gehouden. Omwonenden van percelen waarop bloembollen worden geteeld zijn geïnformeerd, de afgesproken teeltvrije zones zijn in acht genomen en de telers zijn aanspreekbaar op hun gedrag.

De verlenging van het convenant geeft de mogelijkheid om, binnen voor de telers redelijke grenzen, ambitieus op zoek te gaan naar verdere verduurzaming van de bollenteelt. Dit is belangrijk, nu de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen door de RIVM nog wel een aantal jaren op zich laten wachten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.