Gesloten bodemenergiesystemen (warmtepomp)

Bodemenergie is het gebruik van warmte of koude in de ondergrond. Door gebruik te maken van deze bronnen van energie kunnen woningen of bedrijfspanden op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld, bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp of bodemwarmtewisselaar.

Wanneer bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan, kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Als dit gebeurt, neemt het rendement van het systeem af en nemen de kosten toe.

Om te voorkomen dat dat bodemenergiesystemen elkaar beïnvloeden, is het belangrijk de systemen te registreren.

Melding of vergunning

U bent verplicht om de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen (warmtepomp of bodemwarmtewisselaar) te melden. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht. Voor een groot systeem, met een vermogen dat groter is dan 70 kW, is een vergunning nodig.

Bodemenergiesystemen die voor 1 juli 2013 zijn aangelegd, zijn nog niet verplicht geregistreerd. De ligging van deze systemen is dus niet altijd bekend. Om te voorkomen dat systemen elkaar negatief beïnvloeden, is het belangrijk dat deze worden geregistreerd. Geregistreerde systemen die voor 1 juli 2013 zijn aangelegd, worden bovendien wettelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding door een bodemenergiesysteem dat later in de directe omgeving wordt aangelegd.

Registreren
U kunt een gesloten bodemenergiesysteem dat voor 1 juli 2013 is aangelegd als volgt registreren:

U kunt ook het bedrijf dat uw systeem heeft aangelegd, vragen om de melding namens u te doen.

Wanneer u de technische gegevens niet meer kunt achterhalen, wordt u verzocht om contact op te nemen met de gemeente. U heeft dan geen wettelijke bescherming, maar initiatiefnemers kunnen wel rekening houden met uw systeem.

Na registratie

Alle systemen worden geregistreerd bij het LGR (Landelijk grondwater register). Vervolgens worden de gemelde systemen opgenomen in de WKOtool.

Hier kunnen de initiatiefnemers van bijvoorbeeld nieuwe systemen zien of er in de directe omgeving al bestaande open en gesloten WKO-systemen aanwezig zijn.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.