Grond en water

Huisaansluiting riolering

Een woning of bedrijf moet zijn aangesloten op de openbare riolering. Een aansluiting op de riolering kunt u aanvragen bij de gemeente.

Meer informatie over Huisaansluiting riolering

Verstopping riolering

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool kunt u hier melding van maken bij de gemeente. Hiervoor kunt u het erfscheidingsputje controleren.

Meer informatie over Verstopping riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan

In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat wat de gemeente heeft gedaan op het gebied van riolering, wat er nog gaat gebeuren en wat het kost.

Meer informatie over Gemeentelijk Rioleringsplan

Water op straat

Bij extreme neerslag kan de riolering mogelijk de hoeveelheden regenwater niet snel genoeg verwerken. Of de gemeente het overtollige water op straat aanpakt, is afhankelijk van de situatie. 

Meer informatie over Water op straat

Waterloket

Voor vragen of informatie over alle watergerelateerde zaken kunt u terecht bij het Waterloket van de gemeente Hardenberg.

Meer informatie over Waterloket

Grondwateroverlast

Heeft u last van water in de kruipruimte of kelder, optrekkend vocht in de muren of een drassige tuin? U kunt zelf veel doen om de overlast te voorkomen of te verhelpen.

Meer informatie over Grondwateroverlast