Gemeentelijke belastingen

Digitale aanslag

Door omstandigheden treft u de digitale aanslag nog niet aan in uw Berichtenbox van MijnOverheid. De verwachting is dat de aanslag begin maart beschikbaar is.

Meer informatie

WOZ-waarde

Als u de WOZ-waarde van uw woning wilt controleren, kunt u kosteloos online een taxatieverslag aanvragen.

Meer informatie

Onroerende zaak belasting

Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een woning, bedrijfspand of een stuk grond, bent u onroerende zaak belasting verschuldigd.

Meer informatie

Afvalstoffenheffing

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval kost geld. Daarom vraagt de gemeente een bijdrage in de vorm van de afvalstoffenheffing.

Meer informatie

Tarieven belasting

Bekijk een overzicht van de belastingsoorten en tarieven voor de jaren 2015 en 2016 in de gemeente Hardenberg.

Meer informatie

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beschikking of een aanslag, kunt u bezwaar maken. Bij uw bezwaar kunt u aangeven of u uitstel van betaling wilt.

Meer informatie