Asbest

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Behandel asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig. Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden strikte voorwaarden. Er moet altijd vooraf een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente.

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen, zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in daken van gebouwen en woningen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Het betreft daken waarbij het asbest met de buitenlucht in aanraking komt, dus bijvoorbeeld golfplaten. De vlakke asbestplaten onder dakpannen vallen dus niet onder dit asbestverbod.

Asbest zelf verwijderen

U mag als particulier maximaal 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per perceel zelf verwijderen. Dit mag alleen als het gaat om hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal.

Ook mag u het materiaal alleen zelf verwijderen als het met schroeven vastzit, zodat u het asbest bij het verwijderen niet beschadigt. Er mogen geen asbestvezels vrij kunnen komen.

Als de asbestvezels vastzitten, is de kans klein dat asbestvezels in de lucht komen. Er is pas een risico als er asbestvezels vrij komen. Dit kan voorkomen als het asbest niet op de correcte manier wordt verwijderd. Daarom is het ook verboden om asbest te verwerken en te bewerken, zoals boren, zagen of breken.

Indien u zelf het asbest verwijdert, gaat u dan voorzichtig te werk. Zorg ervoor dat vóór de verwijdering het asbest vochtig is gemaakt en probeer de platen zo heel mogelijk (zonder breuk) te verwijderen. Geadviseerd wordt om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (wegwerpoverall,
p3 stofmasker en handschoenen). De wegwerpoveral en het stofmasker kunt u, onder vertoon van de geaccepteerde sloopmelding, eenmalig ophalen bij Bovenveld.

Lees ook meer informatie over het verwijderen van asbest op de website van de Rijksoverheid.

Sloopmelding
U moet altijd vooraf een sloopmelding indienen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Dit geldt ook als bij sloopwerkzaamheden minimaal 10 m3 afval vrij komt. Een sloopmelding kunt u indienen via via www.omgevingsloket.nl.

Indien u voldoet aan de voorwaarden om het asbest zelf te verwijderen, dan geldt er een indieningstermijn voor de sloopmelding van minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden.

In de overige gevallen van asbestverwijdering of als bij de sloopwerkzaamheden meer dan 10 m3 afval vrij komt, geldt een termijn van minimaal 4 weken. Als de melding akkoord is, ontvangt u van de gemeente een zogenaamde 'acceptatie sloopmelding' met voorschriften. Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Lees ook meer informatie over het verwijderen van asbest via het Digitaal Loket.

Gratis storten

U heeft als inwoner van de gemeente Hardenberg de mogelijkheid om maximaal 35 vierkante meter hechtgebonden en geschroefd asbesthoudend materiaal met een maximaal gewicht van 600 kilogram eenmalig gratis te brengen naar afvalbrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69 in Rheezerveen. Dit kan uitsluitend op woensdagen.

Als het gewicht van de asbest meer dan 600 kg is, worden kosten in rekening gebracht. Het tarief in 2017 is € 7,50 per 100 kg. Deze kosten kunt u afrekenen bij de weegbrug op de locatie Bovenveld. ROVA maakt hiervan melding bij de gemeente.

Soorten
U mag de volgende soorten asbesthoudende materialen afkomstig van of uit een woning of gebouw gratis brengen:

  • Geschroefde (niet-gespijkerde) asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien.
  • Asbesthoudende (losliggende) vloertegels.
  • Niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking.

U mag het asbest alleen gratis afvoeren naar Bovenveld als u in het bezit bent van het formulier 'acceptatie sloopmelding'. Dit formulier dient u te laten zien bij Bovenveld. Ook als u het asbest naar een andere afvalverwerker wilt afvoeren, moet u een sloopmelding doen.

Verpakken van asbest
Verpakken van asbest op het ROVA-terrein is niet toegestaan. Op vertoon van het formulier 'acceptatie sloopmelding' is gratis asbestfolie verkrijgbaar bij ROVA. Deze folie is zonder formulier ook tegen betaling verkrijgbaar. Asbest moet u zelf in de container leggen.

  • Verpak asbest dubbel en luchtdicht in landbouw- of asbestfolie (PE folie 0,2 mm dik).
  • Kenmerk asbest in ondoorzichtig folie met een sticker 'asbest bevattend'.
  • Scherm scherpe kanten af zodat de verpakking niet beschadigt.

Lossen van asbest
Indien het asbest op een pallet wordt aangeboden (zodanig dat met behulp van palletvorken kan worden gelost), wordt het lossen uitgevoerd door door ROVA. Indien het aanleveren op een pallet niet mogelijk is, moet het asbest worden verpakt in handzame pakketten en moet het asbest zelf worden gelost in de hiervoor bestemde asbestcontainer.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Als u eigenaar bent van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest voor deze datum.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen, die zijn gebouwd voor 1994, te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Subsidie
In het project 'Asbest van het bedrijfsdak' werkt de provincie Overijssel samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoek/onderwijs om voor eind 2018 80% van de asbestdaken van de bedrijfsgebouwen in Overijssel te hebben vervangen door duurzame, energiezuinige daken.

Voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profitorganisaties en overheden is er een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Heeft u een asbestdak laten verwijderen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.