Afval

In de gemeente Hardenberg zamelt ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen, een duurzame manier van afvalinzameling. Op de kalender van de afvalwijzer kunt u zien wanneer de containers worden geleegd.

Bij omgekeerd inzamelen worden zoveel mogelijk herbruikbare materialen uit het afval ingezameld, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), oud papier en plastic verpakkingen.

Door het scheiden van dit afval hoeft u de grijze container beduidend minder vaak aan de weg te zetten.

Inzameldag

De actuele inzameldag bij u in de wijk kunt u vinden in de Afvalwijzer van ROVA. In deze afvalwijzer staat ook op welke dag het kunststof wordt ingezameld. U kunt de actuele data ook terugvinden in de gratis ROVA-app, die te downloaden is in de Appstore.

Naar de Afvalwijzer

Voor meer informatie over de afvalinzameling kunt u contact opnemen met de klantenservice ROVA via het telefoonnummer 038 427 37 77 of het digitale formulier op de website van ROVA.

Inzameling

Het afval wordt op de volgende momenten ingezameld.

  • Restafval (de grijze container) wordt één keer in de vier weken ingezameld. U betaalt per lediging.
  • GFT-afval (de groene container) wordt binnen de bebouwde kom één keer per twee weken ingezameld. U betaalt hiervoor niets.
  • Bij hoogbouwwoningen en in het buitengebied wordt GFT-afval niet ingezameld.
  • Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen snoeiafval (alleen takken) gratis brengen naar afvalbrengstation Bovenveld in Rheezerveen.
  • Kijk voor de inzamelmogelijkheden van onder andere grof vuil, glas, papier, textiel, plastic, grof tuinafval en klein chemisch afval in het menu links op deze pagina of kijk op www.rova.nl voor meer informatie.

Maatwerk
Voor de meeste huishoudens is de maandelijkse inzameling van het restafval meer dan voldoende. Natuurlijk is maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld voor grote gezinnen of inwoners die als gevolg van een medische indicatie (bijvoorbeeld stomadragers of incontinentiemateriaal) meer restafval hebben.

U kunt in dat geval contact opnemen met de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg. In overleg wordt dan een passende oplossing gezocht, zoals een extra of grotere grijze container voor restafval.

Tarieven

Woont u in een hoogbouwwoning of in het buitengebied? Dan betaalt u een lager vastrechttarief dan bewoners van laagbouwwoningen binnen de bebouwde kom. Dit komt doordat u niet de mogelijkheid heeft om het GFT-afval gescheiden aan te bieden en hierdoor waarschijnlijk de grijze container vaker aanbiedt. U wordt gecompenseerd voor een bedrag dat ongeveer gelijk is aan het bedrag voor twee ledigingen van de grijze container.

De lediging van de groene container is kosteloos. Ook het aanbieden van snoeiafval (alleen takken) bij afvalbrengstation Bovenveld is kosteloos.

Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 167 (tarief 2016)
Vastrecht afzonderlijk inzamelen van gft: € 155 (tarief 2017)
 
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 149 (tarief 2016)
Vastrecht NIET afzonderlijk inzamelen van gft: € 137 (tarief 2017)

Variabele tarieven:
RST 240: € 9,21 (tarief 2016 en 2017)
RST 140: € 5,63 (tarief 2016 en 2017)
RST 80: € 3,45 (tarief 2016 en 2017)
RST 40: € 2,10 (tarief 2016 en 2017)
        
Verzamelsysteem:
RST 40: € 1,19 (tarief 2016 en 2017)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeente Hardenberg? Meld u dan aan voor één van de nieuwsbrieven.