Afval en milieu

Afvalinzameling

In Hardenberg zamelt ROVA het afval gescheiden in. Dit gebeurt volgens het principe van omgekeerd inzamelen, een duurzame manier van afvalinzameling.

Meer informatie

Bladafval

Bladafval wordt door de gemeente verwijderd door middel van de veegwagen. Ook worden in het najaar bladhekken geplaatst.

Meer informatie

Grofvuil

Grof huisvuil is afval dat niet in de minicontainer of verzamelcontainer past. Dit kunt u tegen betaling kwijt bij het afvalbrengstation.

Meer informatie

Asbest

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Het verwijderen van asbesthoudend materiaal moet altijd vooraf gemeld worden aan de gemeente.

Meer informatie

Riolering

In het geval van een verstopping in het gemeentelijke riool kunt u hier melding van maken bij de gemeente.

Meer informatie

Waterloket

Voor vragen of informatie over alle watergerelateerde zaken kunt u terecht bij het Waterloket van de gemeente Hardenberg.

Meer informatie