Van Roijensweg 14 - Vastgesteld

Bij besluit van 1 augustus 2017 , hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 14 Bergentheim vastgesteld. Vanaf woensdag 23 augustus 2017 ligt het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Van Roijensweg 14 Bergentheim met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Van Roijensweg 14 in Bergentheim en maakt de bouw van een nieuwe woning met bijgebouw mogelijk in ruil voor de sloop van landschap ontsierende bedrijfsbebouwing. De bestemming van het gehele perceel zal worden gewijzigd van een agrarische (bedrijfs)bestemming naar een woonbestemming.

Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag  23 augustus 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • digitaal via onderstaande documenten.
  • op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf donderdag 24 augustus 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.