Schuinesloot 1B en 1Bi - Vastgesteld

Bij besluit van 28 november 2017, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Schuinesloot 1B en 1Bi' vastgesteld.  Vanaf woensdag 6 december 2017 ligt het betreffende wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Gedempte Schuinesloot 1B-1Bi  in Slagharen en maakt de omzetting van een agrarische bestemming naar de bestemming wonen mogelijk.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 6 december 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 7 december 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF1,73 MBDownload
Regels PDF332 KBDownload
Plankaart PDF188 KBDownload
Bijlage bij de toelichting - Watertoets PDF6,70 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.