Rondweg 31 - Vastgesteld

Bij besluit van 5 juni 2018  heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Rondweg 31, Holtheme' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf 13 juni 2018 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op Rondweg 31 in Holtheme.

Het wijzigingsplan is bedoeld om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming en daarbij een extra woning mogelijk te maken onder voorwaarde van verwijdering van agrarische bebouwing. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 13 juni 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 14 juni 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.