Radewijkerweg 4 - Ontwerp

Vanaf donderdag 14 mei 2020 liggen het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 4 Radewijk'' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning en bijgebouw op het perceel Radewijkerweg 4 in Radewijk gedurende zes weken ter inzage.

De laatste dag van de termijn is woensdag 24 juni 2020.

Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Radewijkerweg 4 in Radewijk. Ter plekke is geen agrarisch bedrijf meer gevestigd. Het wijzigingsplan voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming wonen. Het voornemen is dat het perceel voor woondoeleinden gebruikt gaat worden.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de herbouw van de woning en bijgebouw op het perceel Radewijkerweg 4 in Radewijk.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het wijzigingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het wijzigingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 14 mei 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt met ingang van donderdag 14 mei 2020 gedurende 6 weken op papier ter inzage gelegd. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF8,57 MBDownload
Regels PDF1,73 MBDownload
Plankaart PDF120 KBDownload
Bijlagen bij de Toelichting PDF16,85 MBDownload
Bijlage 3 bij de Toelichting PDF4,06 MBDownload
Bijlage bij de Regels PDF1,91 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.