Perceel Rheezerweg 44a te Hardenberg

Bij besluit van 1 juni 2010, nr. 2010/MNIE/139029, hebben burgemeester en wethouders een wijzigingsplan ex artikel 3.6, lid 1a Wro vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het perceel Rheezerweg 44a Hardenberg en het omvat een wijziging van de bestemming 'woongebied, kantoor' ten behoeve van woondoeleinden.

Het plan ligt met vaststellingsbesluit ligt vanaf donderdag 17 juni 2010, ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 18 juni 2010 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Wijzigingsplan PDF54 KBDownload
Regels PDF5,81 KBDownload
Verbeelding PDF69 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF307 KBDownload
Akoestisch onderzoek PDF239 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.