Ommerweg 32a-b - Ontwerp

Vanaf woensdag 14 november 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Ommerweg 32a-b, Rheezerveen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is donderdag 27 december 2018.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de percelen Ommerweg 32 a en b in Rheezerveen en is bedoeld om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, de agrarische bebouwing te slopen en een rood voor rood-woning mogelijk te maken op het perceel. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 14 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.