Moeshoekweg 19 - Ontwerp

Vanaf donderdag 25 juni 2020 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Moeshoekweg 19 Slagharen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 5 augustus 2020.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Moeshoekweg 19 in Slagharen en is bedoeld om een woonbestemming mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 25 juni 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.