Maria Hoeve 3 - Ontwerp

Vanaf woensdag 22 maart 2017 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Maria Hoeve 3 Balkbrug' gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 2 mei 2017.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Maria Hoeve 3 in Balkbrug en voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming van dit perceel in een woonbestemming (met de bouw van een extra woning in het kader van rood-voor-rood).

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 22 maart op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.