Locatie Kroondijk 3x te Heemserveen

Vanaf donderdag 13 januari 2011 ligt het volgende plan met vaststellingsbesluit ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Wijziging bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, locatie Kroondijk 3x te Heemserveen'
Bij besluit van 4 januari 2011, document kenmerk 178051 hebben burgemeester en wethouders een wijzigingsplan ex artikel  3.6, lid 1a Wro vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het perceel Kroondijk 3x te Heemserveen en het omvat het wijzigen van de bestemming ten behoeve van de bouw van een vervangende woning.

Vanaf vrijdag 14 januari 2011 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF17,83 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.