't Lijntje 32 - Ontwerp

Vanaf woensdag 28 februari 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 't Lijntje 32 Bruchterveld'’ gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 10 april 2018.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel 't Lijntje 32 in Bruchterveld en maakt de wijziging van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming met aanduiding caravanstalling mogelijk. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van woensdag  28 februari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.