Kanaalweg-Oost - Vastgesteld

Bij besluit van 29 april 2014, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg-Oost ong. te Bergentheim' vastgesteld.

Vanaf woensdag 7 mei 2014 ligt het wijzigingsplan 'Wijziging bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg-Oost ong. te Bergentheim' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel tussen Kanaalweg-Oost 37 en 38 in Bergentheim en maakt de nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf (akkerbouwbedrijf/kwekerij) mogelijk.

Het plan wordt met ingang van woensdag 7 mei 2014 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Vanaf donderdag 8 mei 2014 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.