Hoogenweg 34 - Vastgesteld

Bij besluit van 18 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan  'Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 27 juni 2019 ligt het wijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hoogenweg 34, Hoogenweg' met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op Hoogenweg 34 in Hoogenweg.

Het wijzigingsplan is bedoeld om het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming mogelijk te maken op het perceel. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 27 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 28 juni 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting, regels, verbeelding en bijlagen PDF5,38 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.