Hardenbergerweg 27a - Vastgesteld

Bij besluit van 12 februari 2013 hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerweg 27a te Bergentheim vastgesteld. Vanaf donderdag 28 februari 2013 ligt het wijzigingsplan Buitengebied Hardenberg, wijziging Hardenbergerweg 27a Bergentheim met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Hardenbergerweg 27a Bergentheim en heeft betrekking op een uitbreiding van het bouwvlak. De uitbreiding dient ten behoeve van een extra stal.

Het plan wordt met ingang van donderdag 28 februari 2013 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Vanaf vrijdag 29 februari 2013 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan regels en bijlagen PDF13,85 MBDownload
Verbeelding PDF121 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF364 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.