Hardenbergerveldweg 3a - Vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft 13 april 2021 het wijzigingsplan 'Wijziging Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' vastgesteld. Bij de vaststelling hebben we het ontwerp  op 1 punt veranderd.

Dit hebben wij veranderd:

  • Op bijlage 3 van de regels 'Sloopopgave' staat nu dat ook 30 m2 aan landschapsontsierende bebouwing op het perceel Kuilenweg 34 in Bruchterveld wordt gesloopt.

Vanaf donderdag 29 april 2021 kunt u het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit inzien. Het wijzigingsplan gaat over het perceel Hardenbergerveldweg 3a in Hoogenweg.  Het plan maakt het mogelijk om landschapsontsierende gebouwen te slopen en 1 nieuwe woning (rood voor rood) te bouwen.

Plan inzien

U kunt het wijzigingsplan vanaf donderdag 29 april 2021 als volgt inzien:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.WBP00046-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hardenberg.

In beroep gaan

Bent u een belanghebbende? Vanaf vrijdag 30 april 2021 hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit. Dit kan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt niet in beroep gaan als u geen zienswijzen hebt gegeven op het ontwerpbestemmingsplan.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking een dag nadat de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort als voor die tijd iemand een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend. En de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak hierover heeft beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.