Hardenbergerveldweg 3a - Ontwerp

Vanaf donderdag 28 januari 2021 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 10 maart 2021.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Hardenbergerveldweg 3a in Hoogenweg en is bedoeld om het slopen van landschapsontsierende bebouwing en het bouwen van één nieuwe woning (rood voor rood) mogelijk te maken.

Waar ter inzage?

Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 28 januari 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.0160.WBP00046-OW01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

Titel Type Grootte Download
Toelichting.pdf PDF 54 MB Download (Toelichting)
Plankaart.pdf PDF 156 KB Download (Plankaart)

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat vanaf 28 januari 2021 iedereen 6 weken de tijd krijgt om in het gemeentehuis in Hardenberg het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder in te zien.

Het besluit gaat over het toestaan van het bouwen van een rood voor rood-woning op het perceel Hardenbergerveldweg 3a in Hoogenweg. Ter hoogte van de gevels van de woning zal de gevelbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijzen tegen het ontwerpbesluit sturen naar:

Burgmeester en wethouders
t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein
Postbus 500
7770 BA Hardenberg

Wil u persoonlijk een zienswijze geven? Maak dan een afspraak met ons op 14 0523.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.