Haarweg 5 Bergentheim - Vastgesteld

Bij besluit van 1 mei 2018, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Haarweg 5 Bergentheim' ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit plan. 

Vanaf woensdag 9 mei 2018 ligt het betreffende wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Haarweg 5 in Bergentheim en maakt het mogelijk dat de bedrijfsbestemming wordt omgezet naar een woonbestemming in het kader van de Rood voor Rood Regeling.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van woensdag 9 mei 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Vanaf donderdag 10 mei 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.