Grote Kattendijk 6 - Ontwerp

Vanaf donderdag 10 oktober 2019 liggen het ontwerpwijzigingsplan 'Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg Grote Kattendijk 6 Bruchterveld' en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de herbouw van de woning op het perceel Grote Kattendijk 6 in Bruchterveld gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 20 november 2019.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de 'Coördinatieverordening Wro Hardenberg' vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het wijzigingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld.

Tegen de vaststelling van de besluiten (het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom wordt nu, gelijktijdig met het ontwerp van het wijzigingsplan, een ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Grote Kattendijk 6 in Bruchterveld. Ter plekke is geen agrarisch bedrijf meer gevestigd. Het wijzigingsplan voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming wonen. Het voornemen is dat het perceel voor woondoeleinden gebruikt gaat worden. 

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de herbouw van de woning op het perceel Grote Kattendijk 6 in Bruchterveld. Het voornemen is dat de woning verder van de weg af wordt gebouwd. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 10 oktober 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken wordt met ingang van donderdag 10 oktober 2019 gedurende 6 weken op papier ter inzage gelegd. De stukken zijn uitsluitend op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF23 MBDownload
Regels PDF1,72 MBDownload
Plankaart PDF128 KBDownload
Bijlagen bij de regels PDF1,91 MBDownload
Watertoets PDF3,25 KBDownload
Verkennend bodemonderzoek PDF2,21 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.