Gebied Middenweg ong. te Collendoorn

Vanaf donderdag 17 maart 2011 ligt het volgende plan met vaststellingsbesluit ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Wijzigingsplan artikel 3.6, lid 1a Wro gebied Middenweg ong. te Collendoorn
Bij besluit van 1 maart 2011, nr. 189894, hebben burgemeester en wethouders een wijzigingsplan ex artikel  3.6, lid 1a Wro vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het perceel Middenweg ong. te Collendoorn, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie O, nummer 1250 en het omvat de toekenning van een bouwvlak voor een agrarisch bedrijf door wijziging van de bestemming 'agrarische doeleinden (agrarisch gebied)' naar 'agrarische doeleinden (agrarisch gebied, bouwperceel)'.

Vanaf vrijdag 18 maart 2011 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Bestemmingsplan PDF1,36 MBDownload
Regels PDF44 KBDownload
Verbeelding PDF68 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF317 KBDownload
Verkennend bodemonderzoek PDF4,79 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.