Emtenbroekerdijk 42 - Vastgesteld

Bij besluit van 17 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Emtenbroekerdijk 42, Bruchterveld'' vastgesteld.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Emtenbroekerdijk 42 in Bruchterveld en is bedoeld om de sloop van een landschap ontsierende schuur van 330m2 mogelijk te maken.

De schuur wordt wegbestemd in het kader van een Rood-voor-Roodproject in de gemeente Hengelo.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten:

  • In de regels van het wijzigingsplan is een strijdig gebruik bepaling opgenomen omtrent het niet slopen van de landschap ontsierende schuur.

Vanaf donderdag 26 september 2019 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 26 september 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting.pdf PDF0,93 MBDownload
Regels PDF32 KBDownload
Verbeelding PDF133 KBDownload
Wijziging bestemmingsplan PDF1,66 MBDownload
Vaststellingsbesluit.pdf PDF55 KBDownload

Beroep

Vanaf vrijdag 27 september 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.