Elfde Wijk 42a te Heemserveen

Vanaf donderdag 29 juli 2010 ligt het volgende plan met vaststellingsbesluit ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Wijzigingsplan artikel 3.6, lid 1a Wro Elfde Wijk 42a te Heemserveen
Bij besluit van 13 juli 2010, nr 2010/MNIE/139030, hebben burgemeester en wethouders een wijzigingsplan ex artikel  3.6, lid 1a Wro vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het perceel elfde Wijk 42a te Heemserveen en betreft de uitbreiding van een agrarisch bedrijf met  een ligboxenstal, een melkgebouw en twee sleufsilo's.

Vanaf vrijdag 30 juli 2010 kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Wijzigingsplan PDF1,99 MBDownload
Verbeelding PDF193 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF286 KBDownload
Natuurtoets PDF738 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.