Dedemsvaartseweg Noord 112 - Vastgesteld

Bij besluit van 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg Noord 112 Lutten’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 28 mei 2020 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de Dedemsvaartseweg Noord 112 in Lutten.  Het wijzigingsplan is bedoeld om de bestemming van het perceel om te zetten van detailhandel naar wonen.

Waar ter inzage?

Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 28 mei 2020  op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.WBP00042-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting en Regels PDF33 MBDownload (Toelichting en Regels)
Plankaart PDF123 KBDownload (Plankaart)

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.