De Kerkdijk 8 - Vastgesteld

Bij besluit van 11 september 2012, besluitnummer. 332394, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'ex artikel 3.6, lid 1a Wro, Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, De Kerkdijk 8 te Collendoorn' vastgesteld. Vanaf donderdag 20 september 2012 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Kerkdijk 8 te Collendoorn en maakt de vestiging van een paardenhouderij(fokkerij) mogelijk.

Het plan wordt met ingang van donderdag 20 september 2012 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal via onderstaande documenten.
  • op papier bij de Publieksdienst.

Vanaf vrijdag 21 september 2012 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Wijzigingsplan PDF3,57 MBDownload
Regels PDF94 KBDownload
Verbeelding PDF70 KBDownload
Akoestisch onderzoek PDF6,08 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF118 KBDownload
Verkennend bodemonderzoek PDF8,24 MBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.