Bransveen fase 2 - Ontwerp

Vanaf donderdag 12 september 2019 ligt het ontwerpuitwerkingsplan 'Bransveen, 2e fase' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 23 oktober 2019.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het gebied ten oosten van de bestaande woonwijk Bransveen in Dedemsvaart en is bedoeld om de bouw van circa 95 woningen mogelijk te maken in dit gebied. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpuitwerkingsplan wordt met ingang van donderdag 12 september op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 12 september 2019 gedurende zes weken het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt in het gemeentehuis in Hardenberg. 

Het besluit houdt verband met de ontwikkeling van het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2' in Dedemsvaart. Ter hoogte van een aantal nieuw te bouwen woningen (nabij de Stegerensallee) zal de gevelbelasting in 2030 de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient u een afspraak te maken via 14 0523.

Document

TitelTypeGrootteDownload
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden PDF487 KBDownload

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.