Herprogrammering woningbouw - Vastgesteld

Bij besluit van 12 december 2017, nr. 2133984, heeft de gemeenteraad de 'Structuurvisie herprogrammering woningbouw, gemeente Hardenberg' vastgesteld.

In de structuurvisie zijn woningbouwlocaties opgenomen waar de gemeente de bestaande woningbouwplannen gaat herprogrammeren. Dit betekent dat (een deel van) de voorziene capaciteit uit de woningbouwprogrammering en de bestemmingsplannen wordt geschrapt.

De woningen zijn verdeeld over negen verschillende locaties, te weten in: De Krim, Dedemsvaart, Gramsbergen, Kloosterhaar, Lutten, Bergentheim, Hardenberg (twee locaties) en Slagharen. 

Waar ter inzage?
De structuurvisie en het vaststellingsbesluit worden met ingang van woensdag 17 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep
Tegen de vastgestelde structuurvisie staat geen beroep open.