Uitvoering milieueffectrapportage ‘Dedemsvaart uitbreiding bedrijventerrein Rollepaal Oost’ en concept ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 en 7.27 Wet milieubeheer bekend dat ten behoeve van de uitbreidingen van het bedrijventerrein Rollepaal Oost in Dedemsvaart’ in het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein een milieueffectrapportage zal worden opgesteld.

Wilt u de Direct Duidelijke tekst lezen? Ga dan naar het nieuwsbericht

Milieueffectrapportage

De milieueffectprocedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het milieueffectrapport geeft de te verwachten milieueffecten weer van de realisatie van het bedrijventerrein.

Het MER-proces

Om tot een milieueffectenrapportage te komen doorlopen we twee fasen:

 • Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Fase 2: Milieueffectenrapportage (PlanMER).

Momenteel bevinden we ons in Fase 1: de NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen?

Waar ter inzage?

De concept 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' wordt met ingang van donderdag 16 februari 2023 gedurende een periode van 6 weken, op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 1. digitaal op onze website: www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijkeplannen
 2. op papier in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg. Dit is uitsluitend op afspraak. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0523.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over het voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport en/of de concept 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' kenbaar te maken. Met medeneming van de reacties wordt de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • via e-mail (onze voorkeur): ga naar www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen/ruimtelijke-plannen/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of;
 • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan:

  Raad van de gemeente Hardenberg
  Postbus 500
  7770 BA Hardenberg

  Vermeld hierbij “Zienswijze milieueffectrapportage ‘Dedemsvaart uitbreiding bedrijventerrein Rollepaal Oost’ en concept ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ ”

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 23 februari 2023 vindt van 17.00-19.00 uur een inloopbijeenkomst in De Gashouder te Dedemsvaart plaats. Tijdens deze gelegenheid kan van het plan kennis worden genomen en kunnen vragen worden gesteld.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.