Sportboulevard - Onteigening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maakt op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De raad van de gemeente Hardenberg heeft op 6 maart 2012, op grond van het bepaalde in artikel 78 van de onteigeningswet, besloten om de Kroon te verzoeken over te gaan tot het starten van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van Titel IV van de onteigeningswet.

Het verzoek ziet toe op de realisatie van de Sportboulevard, welke is opgenomen in het bestemmingsplan Hardenberg, Sportboulevard en is vastgesteld op 6 maart 2012, overeenkomstig de bestemmingen 'Groen' met de functieaanduidingen: water en ontsluiting, 'Sport' met de functieaanduidingen: maatschappelijk, parkeerterrein, water en zwembad, 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Wonen' met de functieaanduiding: ontsluiting.

Procedure
Door de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet is de onteigeningswet gewijzigd en besluit de gemeenteraad niet zelf meer tot onteigening. Het verzoek tot onteigening moet worden gericht aan de Kroon. Na het verzoek aan de Kroon zorgt het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de verdere uitvoering van de administratieve onteigeningsprocedure.

Op de voorbereiding van het besluit tot onteigening is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing, hier bestaat de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Binnen zes maanden na afloop van de termijn van terinzagelegging moet het Koninklijke Besluit genomen zijn.
Vervolgens wordt het besluit bekend gemaakt, gepubliceerd in de Staatscourant en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden ontvangen te zijner tijd vooraf een persoonlijke kennisgeving.

Het raadsbesluit met het verzoek tot onteigening en bijbehorende bijlagen liggen ter inzage bij de gemeente Hardenberg. U kunt deze stukken inzien tijdens de openingstijden op het adres Stephanusplein 1 te Hardenberg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.