Hardenberg Sportboulevard - Ontwerp

Vanaf donderdag 24 november 2011 ligt het ontwerp- exploitatieplan (incl. eventuele bijlagen) gedurende 6 weken ter inzage bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

Het exploitatieplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Jan Weitkamplaan, de J.C. Kellerlaan, de noordzijde van het bedrijventerrein Bruchterweg en de spoorlijn en houdt verband met het bestemmingsplan Hardenberg Sportboulevard.

Het bestemmingsplan Hardenberg Sportboulevard wordt opgesteld om in het gebied diverse sportfuncties te realiseren. Daarnaast houdt het bestemmingsplan rekening met vestiging van het Regionaal Techniek Centrum.
Het bestemmingsplan Hardenberg Sportboulevard maakt bouwplannen mogelijk in de zin van artikel 6.2.1. Bro.

Aangezien de gemeente niet alle gronden in eigendom heeft en of niet met al deze eigenaren een overeenkomst heeft gesloten, is de gemeente op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht om een exploitatieplan vast te stellen. Hiermee is het mogelijk om kosten te verhalen die samenhangen met de gebiedsontwikkeling. Daarnaast stelt het exploitatieplan regels met betrekking tot o.a. de fasering, het programma, de aanleg openbaar gebied en bebouwing. Overigens zal de gemeente trachten via minnelijke weg de gronden in eigendom te verkrijgen.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.