Coördinatieverordeningen Wro Hardenberg

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 27 mei 2014 de Coördinatieverordening Wro Hardenberg vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 11 juni 2014.

De Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid een coördinatieverordening vast te stellen. Hiermee kunnen vergunningprocedures in samenhang met een ruimtelijk plan gezamenlijk, in plaats van volgtijdelijk, worden doorlopen.

Met het vaststellen van deze coördinatieverordening is het niet meer noodzakelijk om per project voor de toepassing van de coördinatieregeling een raadsbesluit te nemen. In de coördinatieregeling staat opgenomen onder welke voorwaarden het college van burgemeester en wethouders het besluit mogen nemen om over te gaan tot toepassing van de coördinatieregeling.

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 10 juni 2014. Verder kan een papieren versie van de verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij de heer D. Doornweerd van de afdeling Ruimte en Vergunningen via het telefoonnummer 0523 289 543.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Wilt u meer informatie? De Publieksdienst helpt u graag. Neem contact met ons op via het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.