Zwolseweg 51a - Vastgesteld

Bij besluit van 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a Balkbrug’ vastgesteld. Bij de vaststelling is een wijziging ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Deze wijziging omvat:
In de gebruiksregel is opgenomen dat onder strijdig gebruik ook valt:

  • het gebruik van gronden en bouwwerken voor de stalling en parkeren van meer dan twee voertuigen met een paardentrailer.

Vanaf donderdag 28 mei 2020 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Zwolseweg 51a Balkbrug’ met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Zwolseweg 51a in Balkbrug. Het bestemmingsplan is bedoeld om een herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken, waarbij recreatie en natuureducatie centraal staan.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 28 mei 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via het planid-nummer: NL.IMRO.0160.0000BP00302-VG01.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 29 mei 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.