Woningbouw Kloosterterrein - Vastgesteld

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ en  omgevingsvergunning voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monnikshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo.

Bij besluit van 8 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Sibculo, woningbouw Kloosterterrein’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Het bouwvlak voor enkele woningen is iets aangepast. Er zijn zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van maximaal 14 woningen op de betreffende locatie mogelijk te maken.

Omgevingsvergunning
Bij besluit van 8 april 2020 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 10 geschakelde woningen op de percelen Monnikshof 3 t/m 12 (doorlopend) te Sibculo.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 30 april 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot de besluiten bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.