Hogere grenswaarden naast Kanaalweg-Oost 51 in Bergentheim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat met ingang van 25 juni 2020 gedurende zes weken voor iedereen in het gemeentehuis in Hardenberg het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met het toestaan van het bouwen van een woning op het perceel naast Kanaalweg-Oost 51 in Bergentheim. Ter hoogte van de voorgevel van de woning zal de gevelbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijden. De maximale te ontheffen geluidbelasting wordt echter niet overschreden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

Ook is het mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via 14 0523.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.