Voorstraat 18 - Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Voorstraat 18 Hardenberg’ en omgevingsvergunning voor de bouw van een lunchroom met 4 appartementen op het adres Voorstraat 18 in Hardenberg.

Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hardenberg Centrum, Voorstraat 18 Hardenberg’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van 4 appartementen op het perceel Voorstraat 18 in Hardenberg mogelijk te maken.

Omgevingsvergunning
Bij besluit van 23 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een lunchroom met 4 appartementen op het perceel Voorstraat 18 in Hardenberg.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 2014 de ‘Coördinatieverordening Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden met ingang van donderdag 7 november 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Hardenberg.

Beroep

Vanaf vrijdag 8 november 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Afspraak maken

Een product of dienst aanvragen? De medewerkers van de Publieksdienst helpen u graag. Maak voor uw bezoek eerst online een afspraak.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het online contactformulier.

Bel mij terug

Hebt u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.